3-Timmars-Tarmsköljning - Boka Direkt

Sök »

Go to content

SOURCE MEDITATION

Verktyg

Meditation Inkluderar Djup Avslappning - Yoga - Mental Träning – Individuell Och Kollektiv MedvetandeutvecklingMeditation inkluderar
djup avslappning, yoga, mental träning och individuell och kollektiv medvetandeutveckling för din minskade stress och utbrändhet, din större självkänsla och självförtroende samt bättre välmående, bättre fysisk och mental hälsa.

Det finns två sätt att leva sitt liv.
Ett är som om ingenting är ett mirakel.
Det andra är som om allting är ett mirakel.
-Albert Einstein


Meditation innebär
friskvård, rehabilitering, ökad effektivitet, själv-coaching, själv-ledar-utveckling och personlig utveckling i en och samma teknik.

Vi har själva
mediterat i över 40 år och har mer än 30 års erfarenhet av att lära ut meditation, djup avslappning, yoga, mental träning och medvetandeutveckling! Jonas Philipson blir din lärare.

Se Denna Youtube 2 Min Om Meditationens Utveckling Av Hjärnans Kapacitet Och Samordningsmönster I Jämförelse Med En Icke Mediterande Person.

Många av oss tror att saker och ting skall
lugna ner sig "sen" - men detta är en livslögn. Allting runt omkring oss är i ständig förändring, det är den inneboende kraften i naturen och universum dvs att allting är i ständig utveckling.

Du kan därför inte vänta tills det blir lugnt för det kommer det
nämligen aldrig att bli.

Du behöver
hitta den oföränderliga, stillheten, lyckan i dig själv.

Har du förmågan att vara
centrerade i dig själv kan du möta vilken förändring som helst med full flexibilitet. Du är aldrig offer för omständigheterna. Detta är att du kan - Vara den Du Verkligen Är.

Det har alltid sagts att när människor når mästerskapet,
ingenting kan göra dom olyckliga.

Frågan är,
går det att erfara Den Jag Verkligen Är, att Vara Mästare i Mitt Liv och vad skulle det innebära?

SOURCE MEDITATION - En Effektiv Meditation som inluderar Yoga, Mental Träning och Medvetandeutveckling - Själv-Ledar-Coaching. En Transcenderande Meditation utifrån den Uråldriga Vediska Vetenskapen

Att komma i samklang, att bli ett med din egen resurs, din innersta källa, inte ta bort något utan utnyttja den resurs du är född med,
att ge dig tillbaka till dig själv, att återfå minnet av den du alltid varit. Bli Den Du Redan Är.

Du är Själv din egen outnyttjade reservoar. Denna resurs finns i ditt eget medvetande, ditt psyke, i dina känslor, din kropp och din sociala kompetens.

Människor har i all tider talat om s.k.
höjdpunkts-upplevelser (Maslows peak-experience), transcendens upplevelser eller bortom upplevelser.

Dessa är
oerhört vitaliserande och förstärkande för din hälsa, din mentala förmåga, din kreativitet och din förmåga att harmoniskt relatera till omgivningen.

SOURCE MEDITATION använder sig av den du är, dina tankar och upplevelser. Du tar fram ditt Själv med hjälp av dig själv. Du blir den du redan Är i grunden, nämligen rent medvetande, Självet, ditt Högre Jag, bortom tid och rum. Kärt barn har många namn.

Problemet tycks bara vara att
dessa upplevelser är så sporadiska och okontrollerbara. I Indien visste man redan för många tusen år sedan hur dessa upplevelser kunde systematiseras.

Meditera Med En Effektiv Meditation, som inkluderar djup avslappning, Yoga, Mental Träning och Medvetandutveckling - SOURCE MEDITATION

I SOURCE MEDITATION använder du dig av sinnets medfödda funktion att slå sig till ro, att gå bortom, att transcendera tid och rum. Det är alltså fullständigt naturligt för dig att uppleva inre stillhet eller vilande vakenhet, om du ges tillfälle därtill.

SOURCE MEDITATION är en transcenderande meditation. Går bortom tanke, ord och handling. Hemligheten ligger just i att processen är helt ansträngningslös och faktum är att ju mer du naturligt utan ansträngning "släpper taget" desto lättare går det. • SOURCE MEDITATION kräver ingen koncentration, men effekten efter meditationen är ett mer koncentrerat, fokuserat tänkande.
 • SOURCE MEDITATION kräver inte att man tror på tekniken eftersom alla positiva mentala och sociala effekter bygger på effekterna på fysiologin, och dessa kommer automatiskt i och med att du gör tekniken regelbundet.
 • SOURCE MEDITATION i sig är inte avslappning, men avspänningen av nervsystemet och musklerna kommer som en "biverkning" då du gör tekniken. Den mentala aktiviteten minskar genom att du använder dig av en ljudkombination - ett s.k mantra - vilket inte betyder någonting och på så sätt tillåts sinnet och kroppen att vila.


"There are few tools more effective or more useful
in achieving deep knowing, true joy,
and inner peace than
daily meditation."
- Neal Donald WalschAtt Meditera påverkar sinnet som påverkar kroppen vet man säkert i dag. Försök med universitetsstuderanden visade att enbart tanken på tentamen höjde adrenalin och cortisolutsöndring i blodet. (Adrenalin och cortisol är s.k stresshormoner).

Känslan av rädsla och nervositet går hand i hand med höga halter av stresshormon i blodet. Olika typer av känslotillstånd har sitt korresponderande fysiologiska tillstånd. På samma sätt har transcendens tillståndet eller det meditativa tillståndet ett korresponderande fysiologiskt tillstånd.

Forskning har vid upprepade tillfällen påvisat att:

 • Kroppen vilar: minskad syreförbrukning, långsammare andning, minskad hjärtfrekvens, minskade halter av stresshormoner medan
 • Hjärnan är aktiv: EEG-mätningar visar ett koherent hjärnvågsmönster tydande på en livlig, alert men samtidigt stillsam hjärnaktivitet.
 • Detta speciella fysiologiska tillstånd har en läkande effekt på sinnet och kroppen. Stress och spänningar som hindrar individerna att använda sin kreativitet, energi och prioriteringsförmåga, avlägsnas på ett naturligt och smärtfritt sätt.
 • Den subjektiva upplevelsen av att Meditera regelbundet kan sammanfattas som en känsla av tillfredsställelse, frihet, medkänsla och kärlek samt en stark förnimmelse av att ha hittat sig själv. Flödet och ledtiden mellan tanke - ord - handling blir snabbare, friare, enklare och mer dynamiskt.


Länkar till forskning på olika meditationstekniker och en videointroduktion.
www.sol.com.au/kor/21_02.htm
www.crystalinks.com/medbrain.html
www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Meditation?OpenDocument
www.mindandlife.org/research-initiatives/sri/
www.technologyreview.com/articles/04/02/newton0204.asp
www.tm.org/research-on-meditation
www.tm.org/main_pages/video.html
"The Greatest enemy of individual freedom is the individual himself."
- Neal Donald Walsch


GRUNDKURS
Utbildning i SOURCE MEDITATION grunden för Själv-Ledar-Coaching, en effektiv, enkel, andlig, intellektuell, emotionell, kroppslig och social metod för medvetandeutveckling, självkännedom och stresseliminering som var och en gör på egen hand och/eller i grupp efter en kortare introduktion:

 • Introduktion: heldag för större grupp och 3-4 timmar för en mindre grupp ner till en person.
 • Kort personlig intervju: 1 tim/person.
 • Personlig instruktion: 1 tim/person.
 • Uppföljning i grupp: 3 möten á 3 tim i tät följd för att skapa en stabil grund för fortsatt Själv-Ledar-Coaching.
 • Långtidsuppföljning: 2 uppföljningsmöten á 3 tim med ett par veckors mellanrum för att säkra fortsatt utövande av meditationen dvs sin egen Själv-Ledar-Coaching.


PRISER
Organisationer betalar:

 • för en GRUPP om 10 personer ca 10 525 kr/person
 • för en GRUPP om 20 personer ca 8 500 kr/person
 • för EN person 13 900 kr


Privatpersoner betalar 8 000 kr inklusive moms per person.

Jag Jonas Philipson är din lärare, guide, coach och broder i utbildningen av SOURCE MEDITATION. Jag lär dig Meditera, en Effektiv Meditation, Yoga och Mental Träning.

Jag är grundare, ägare och konsult i SOURCE www.source.se samt www.personlig-utveckling-healing-meditation.com sedan 1983.

Jag har utforskat meditation i mer än 38 år, transpersonell psykologi i 18 år och Healing i 10 år. Jag har lärt ca 1000 personer att meditera och ett hundratal healing och suttit 1000 tals timmar i samtal och coaching.

Jag är alternativt internationellt utbildad som meditations- och healing-lärare, själv-ledar-coach, livs-coach, terapeut, vägledare, mentor, par-coaching, relation-& kommunikation.

Jag har kopplat ihop, för att själv få en bättre förståelse och större helhet, sambanden mellan Andliga, Strukturella och Finansiella Kapitalet, Kompetensen, Intelligensen, Medvetenheten, Kärleken.

Helheten består av:

 • SQ (Spiritual Intelligence) Andlig Intelligens
 • IQ (Intellectual Intelligence) Intellektuell Intelligens
 • EQ (Emotional Intelligence) Emotionell Intelligens
 • BQ (Body Intelligence) Kroppslig Intelligens
 • RQ (Relationship Intelligence) Relation/Social Intelligens
 • CQ (Connecting the dots Intelligence) Se samband Intelligens
 • FQ (Financial Intelligence) Finansiell Intelligens.


När du vill boka fyll i dina uppgifter på startsidan eller ring mig Jonas Philipson direkt 0705-979500.

Anmälan är bindande
.
Betalningsvillkor: Avgiften betalas vid kursstart.
Avbokningsregler: För avbokning en vecka innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften. För avbokning 1 månad innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Plats: Utbildningslokal på Lidingö eller Hjorthagen.
Betalas till: SOURCE BG 519-2224.

Tack för ditt intresse för att lära dig meditera för din personliga andliga, mentala, emotionella, fysiska och sociala utveckling.

Namaste! (Vilket är ett universellt sätt att hälsa på varandra)

Förbättra din hälsa med...

Ökad syresättning av blodet med
L-Arginin

Syresättningen av blodet genom L-argininets enastående egenskaper bekräftades av 1998 års Nobelpris i medicin, och har sedan dess gett upphov till ett enormt intresse på de farmakologiska och nutrakologiska områdena.
Läs mer »


Näringsriktig mat kan förändra ditt liv

Läs Vad Dr. Joel Wallach Nobelnominerad har att säga om vikten av vitaminer och mineraler. Kunskaper som kan förbättra din hälsa, samt rädda ditt och dina käras liv.
Läs mer »


Vatten är kanske viktigast av allt för ett hälsosamt liv

Din Kropp Skriker Efter Vatten - köp boken som kan förändra ditt liv! Du är inte sjuk - du är törstig! Du kan dricka ditt eget rent klart joniserade vatten direkt ur kranen!
Läs mer »


Raw Food - näringsriktig mat för din hälsa, ditt välmående och andliga utveckling.

Raw Food är näringsrik föda som avgiftar kroppen samtidigt som den intas alltså en Detox Föda. Raw food är mat som du äter oupphettat, för att behålla matens näringsämnen och de klara, fina, smakrika organiskt odlade råvarorna helt utan gifter.
Läs mer »


Universell Vit Tids Healing med Distans-Healing-Utbildning

Universell Vit Tids Healing ger ett genomgripande stöd när vi arbetar tillsammans och ger ökad energi och kärlek till varandra. En healing grundad på Villkorslös Kärlek. Du kan gå våra utbildningar hos oss eller på distans.
Läs mer »


SOURCE MEDITATION En uråldrig Vedisk Transcenderande Meditation som går bortom

SOURCE MEDITATION inkluderar djup avslappning, yoga, mental träning och individuell och kollektiv medvetandeutveckling. Du minskar din stress och utbrändhet, får större självkänsla och självförtroende med bättre välmående, bättre fysisk och mental hälsa för dig personligen.
Läs mer »


Emotionell Frigörelse - en inåtgående teknik och inre resa

Emotionell Frigörelse är en metod som Christina gör tillsammans med dig för att du skall förstå dina känslors olika energiladdningar och hur de påverkar dig i ditt vardagliga liv och hur du samtidigt befriar dig ifrån dessa överskuggande känslokomplex.
Läs mer »


Hela Hälsans Webbutik i samarbete med Vitamera

Christina har själv drivit en hälsokost i drygt 10 år och har därför stor erfarenhet av de flesta produkter som säljs i hälsokostbutiker. Innan hon rekommenderar en produkt till dig så testar hon dig kinesologiskt så att produkterna passar dig 100%.
Läs mer »


Tarmsköljning Hemma med Clysmatic

Clysmatic tarmsköljningsutrustning för hemmabruk är en tarmsköljnings-sits som läggs ovanpå eller i en toalettsits och sköljer nedåtgående delen av tjocktarmen. Här beställer du Clysmatic.
Läs mer »Jag hedrar platsen i Dig
var hela Universum bor.
Jag hedrar platsen i Dig
Av Kärlek, Av Ljus, Av Sanning, Av Fred.

Jag hedrar platsen inom Dig där,
Om Du är i denna plats i Dig,
Och jag är i denna plats i mig,
Då Är vi bara En av Oss.

Vill du läsa om fler nöjda kunder klicka här »

Christina Welderos 3 Timmars Tarmsköljning Boka Direkt här »

Inkluderar:


Lär mer »

Startsidan | Tarmsköljning | Åkommor | Erfarenheter | Verktyg | Mer info | Webbutiker | Kontakt | Hitta oss | Site Map


Back to content | Back to main menu